1.
Keršulytė E. Vilniuje saugomų kirilinių rankraštinių knygų chronologinė apžvalga. SV [Prieiga per internetą]. 2016 m.balandžio25 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės19 d.];600:269-82. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/9944