1.
Kulwicka-Kamińska J. Święte księgi żydów, chrześcijan i muzułmanów w słowiańskim kręgu kulturowym. SV [Prieiga per internetą]. 2016 m.balandžio25 d. [žiūrėta 2022 m.spalio4 d.];600:335-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/9950