[1]
Liukinevičienė L. ir Blažienė J. 2022. Ligoninių atsparumo diskursas teoriniame organizacijos atsparumo sampratos ir veiksnių kontekste. Socialiniai tyrimai. 45, 1 (vas. 2022), 8-35. DOI:https://doi.org/10.15388/Soctyr.45.1.1.