(1)
Liukinevičienė L.; Jokubauskienė A. Veiklos Audito galimybės Padidinti Veiklos Skaidrumą savivaldybėje. ST 2021, 44, 53-76.