(1)
Liukinevičienė L.; Blažienė J. Ligoninių Atsparumo Diskursas Teoriniame Organizacijos Atsparumo Sampratos Ir Veiksnių Kontekste. ST 2022, 45, 8-35.