[1]
Liukinevičienė L. ir Blažienė J., „Ligoninių atsparumo diskursas teoriniame organizacijos atsparumo sampratos ir veiksnių kontekste“, ST, t. 45, nr. 1, p. 8-35, vas. 2022.