1.
Liukinevičienė L, Blažienė J. Ligoninių atsparumo diskursas teoriniame organizacijos atsparumo sampratos ir veiksnių kontekste. ST [Prieiga per internetą]. 2022 m.vasario20 d. [žiūrėta 2022 m.lapkričio29 d.];45(1):8-35. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/social-research/article/view/25444