Socialiniai tyrimai https://www.zurnalai.vu.lt/social-research <p>Įkurtas 2002 m. Publikuoja įvairių socialinių tyrimų rezultatus.</p> en-US teodoras.tamosiunas@sa.vu.lt (Teodoras Tamošiūnas) vigintas.stancelis@kf.vu.lt (Vigintas Stancelis) Tue, 10 Aug 2021 07:38:12 +0000 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Jaunų moterų perfekcionizmo, savęs sudaiktinimo ir rizikos susirgti valgymo sutrikimais ryšys Lietuvoje https://www.zurnalai.vu.lt/social-research/article/view/24457 <p>Šiuo straipsniu siekiama ištirti ryšį tarp jaunų moterų perfekcionizmo, savęs sudaiktinimo ir rizikos susirgti valgymo sutrikimais Lietuvoje. Tyrime dalyvavo 217 moterų, kurių amžiaus vidurkis&nbsp;– 20 metų. Tyrimui atlikti buvo naudojamas Nuostatų į valgymą klausimynas (EAT–26) (Garner ir kt., 1982), Beveik tobulumo skalė, pataisyta (APS-R) (Slaney, Mobley, Trippi, Ashby ir Johnson, 2001) bei Sudaiktinto kūno sąmoningumo skalė (OBC) (McKinley ir Hyde, 1996). Rezultatai parodė, kad rizika susirgti valgymo sutrikimais koreliuoja su didesne jaučiama kūno gėda. Paaiškėjo, kad kuo aukštesnius asmeninius standartus sau kelia merginos, tuo mažiau jos yra linkusios patekti į valgymo sutrikimų rizikos grupę. Merginos, labiau linkusios į distresą, kurį sukelia aukštų asmeninių standartų išsikėlimas ir jų atlikties neatitiktis, taip pat labiau yra linkusios patekti į valgymo sutrikimų riziką turinčią grupę. Be to, kuo tirtos merginos pasižymi aukštesniu distreso lygiu, kurį sukelia išsikeltų asmeninių standartų ir atlikties neatitiktis, tuo joms yra labiau būdinga jausti kūno gėdą. Šie rezultatai galėtų būti reikšmingi jaunų moterų, turinčių valgymo sutrikimų, gydyme, ir galėtų padėti jaunoms moterims, turinčioms sutrikusio valgymo elgesį.</p> Justina Paluckaitė Autorių teisių (c) 2021 Justina Paluckaitė https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/social-research/article/view/24457 Tue, 10 Aug 2021 07:36:01 +0000 Socialinių paslaugų prieinamumas vaikus su negalia auginančioms šeimoms gerovės valstybės kontekste https://www.zurnalai.vu.lt/social-research/article/view/24317 <p>Socialinių paslaugų prieinamumas yra vienas iš gerovės valstybės kriterijų socialinės politikos srityje. Straipsnyje apžvelgiamos socialinių paslaugų vaikus su negalia auginančioms šeimoms vartojimo ypatybės Lietuvoje. Vaiko su negalia gerovė neatsiejama nuo suaugusiųjų asmenų, dažniausiai šeimos, kurioje jis gyvena. Priklausomai nuo vaiko neįgalumo lygmens, šeimai tenka daugiau ar mažiau laiko skirti išskirtiniams vaiko poreikiams, todėl ribojamos tėvų galimybės įvairiapusiškai funkcionuoti visuomenėje, didėja socialinė atskirtis. Straipsnyje pristatytas tyrimas stiprina supratimą, kaip neįgalius vaikus auginančios šeimos naudojasi valstybės teikiamomis socialinėmis paslaugomis ir kokių sprendimų bei priemonių reikėtų, kad neįgaliųjų vaikų ir jų artimųjų gyvenimo kokybė taptų geresnė.</p> Agota Giedrė Raišienė | Laura Gardziulevičienė Autorių teisių (c) 2021 Agota Giedrė Raišienė | Laura Gardziulevičienė https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/social-research/article/view/24317 Thu, 12 Aug 2021 05:07:17 +0000 Savanorystė Lietuvoje – socialinio kapitalo perspektyva https://www.zurnalai.vu.lt/social-research/article/view/24526 <p>Straipsnyje analizuojamos savanoriškos veiklos ypatumai socialinio kapitalo formavimo kontekste. Savanorystės vystymas, socialinio kapitalo rodiklių gerinimo siekimas yra įvardinti kaip strateginiai Lietuvos tikslai ilguoju laikotarpiu, tačiau rodikliai tarptautiniuose indeksuose yra žemi, lyginant su kitomis valstybėmis. Atliktas kokybinis tyrimas apklausiant ekspertus, sudarė prielaidas išskirti savanoriškos veiklos vystymo trikdžius (visuomenėje vyraujančios nuostatos, savanoriškos veiklos organizavimo ypatumai ir kt.), pateikti rekomendacijas viešojo valdymo institucijoms.</p> Justinas Staliūnas | Andrius Stasiukynas | Aušra Šukvietienė Autorių teisių (c) 2021 Justinas Staliūnas | Andrius Stasiukynas | Aušra Šukvietienė https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/social-research/article/view/24526 Thu, 19 Aug 2021 05:29:07 +0000 Strateginių pokyčių valdymas savivaldybės viešojoje bibliotekoje https://www.zurnalai.vu.lt/social-research/article/view/24729 <p>Išsikėlus teorines prielaidas,<strong>&nbsp;</strong>kad strateginiais pokyčiais siekiama tobulinti organizacijos veiklą įgyvendinant nacionalinę, vietos kultūros politiką atliepiančius strateginius tikslus, kurių išsikėlime dalyvauja organizacijos bendruomenė, kad pokyčių valdyme svarbi vadovų lyderystė, jų kompetencija valdyti pokyčius, empiriniu tyrimu siekiama ištirti Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų strateginių pokyčių valdymo situaciją, įžvelgti tobulintinus aspektus. Bibliotekų vidinių dokumentų analizė bei darbuotojų apklausa parodė, kad bibliotekos geba įgyvendinti kitų inicijuotus pokyčius. Iš organizacijos vidaus pareinančioms iniciatyvoms valdyti, panaudoti turimą pozityvų nusiteikimą dalyvauti pokyčiuose trūksta strateginio valdymo, pokyčių, bendruomenės įtraukimo į pokyčių valdymą kompetencijų, motyvacijos.</p> Laima Liukinevičienė | Kamilė Kuodytė Autorių teisių (c) 2021 Laima Liukinevičienė | Kamilė Kuodytė https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/social-research/article/view/24729 Thu, 21 Oct 2021 08:07:58 +0000