[1]
Matonytė I. 2004. Socialinis kapitalas: nuo mokslinių tyrimo perspektyvų prie empirinių pastebėjimų. Gero valdymo klausimas. Sociologija. Mintis ir veiksmas. 13, (birž. 2004), 22-37. DOI:https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2004.1.5946.