[1]
Žvinklienė A. 2004. Gender mainstreaming ar lyčių dėmens integravimo strategija? „Importuotų“ sąvokų taikymo Lietuvos socialinių ir humanitarinių mokslų kalboje problemos. Sociologija. Mintis ir veiksmas. 14, (gruodž. 2004), 120-128. DOI:https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2004.2.5967.