[1]
Norkus Z. 2007. Andropovo klausimu. Komunizmas kaip lyginamosios istorinėssociologinės analizės problema (I). Sociologija. Mintis ir veiksmas. 19, (birž. 2007), 5-32. DOI:https://doi.org/10.15388/SocMintVei.2007.1.6024.