(1)
Žvinklienė A. Žmogaus teisės Lietuvoje: Lietuvos Gyventojų lygybės Ir Diskriminacijos Suvokimas Europos Kontekste. STA 2013, 32, 176-192.