(1)
Murphy J. W. Ko Galima tikėtis Iš socialinės Teorijos Postmetafizikos amžiuje?. STA 2013, 32, 5-14.