(1)
Gedutis A. „Mes Nekenkiame aplinkai“: Gynybiniai Humanitarinių Mokslų režimai Administraciniame Akademijos Diskurse. STA 2019, 45, 26-38.