(1)
Gedutis A. Architektūrinės Ir istorinės Klaipėdos Vizijų Konkurencija: Drąsūs Sprendimai Ar Darnus išsaugojimas?. STA 2012, 30, 210-241.