(1)
Gedutis A. Politikos Ir Mokslo Santykio Sampratos Raida: Nuo Weberio Iki Habermaso. STA 2001, 8, 22-43.