(1)
Acus A. Marginalinės grupės Tapsmas (sociologiniai Prostitucijos tyrinėjimai). STA 2001, 8, 56-67.