(1)
BendikaitÄ— E. Sionistinio judÄ—jimo Tendencijos Lietuvos Respublikoje (1918 - 1940). STA 2001, 8, 68-77.