(1)
Ivanovas B. Tautinių mažumų Problemos Stasio Šalkauskio tautiškumo Sampratoje. STA 2001, 8, 78-85.