(1)
Laurėnas V. Pilietinės visuomenės Dilemos Lietuvoje. STA 2003, 11, 5-22.