(1)
Gedutis A. Mokslas Ir socialinės inžinerijos idėja (I): Karlas Raimundas Popperis. STA 2003, 11, 31-41.