(1)
Žvinklienė R. Moters Kelias į akademiją: Istorija Ir Dabartis. STA 2003, 11, 50-70.