(1)
Valantiejus A. Nuosaiki Proto Kritika Jürgeno Habermaso socialinėje Teorijoje. STA 2003, 11, 133-147.