(1)
Kublickienė L. Vyriškų Vaidmenų Ypatumai Dabarties Lietuvoje. STA 2003, 12, 77-86.