(1)
Reingardienė J. Moterų Karjeros Ir šeimos Dilemos. STA 2004, 13, 59-72.