(1)
Valantiejus A. Diskursyviojo Post- Ir meninės Tiesos Pradų sąlytis, Arba hermeneutinės Dekonstrukcijos Link. STA 2004, 13, 136-145.