(1)
Kublickienė L. Lietuvos Gyventojų kultūriniai Poreikiai: Kultūros įstaigų Vertinimas Ir Lankymas. SMV 2004, 14, 64-71.