(1)
Piliponytė J. Korupcija: Teoriniai Bandymai apibrėžti Ir paaiškinti. SMV 2004, 14, 83-95.