(1)
Žvinklienė A. Gender Mainstreaming Ar lyčių dėmens Integravimo Strategija? „Importuotų“ sąvokų Taikymo Lietuvos Socialinių Ir Humanitarinių Mokslų Kalboje Problemos. STA 2004, 14, 120-128.