(1)
Poviliūnas A. Ar Lietuvos Visuomenė jaučiasi Saugiai?. STA 2004, 14, 129-131.