(1)
Pilotta J. Organizacinio Identiteto Konstravimas mažumų bendruomenėse. STA 2005, 15, 23-39.