(1)
Šidlauskienė V. Rožinis Inkliuzas Knygų Lentynoje. STA 2005, 15, 142-145.