(1)
Bielskis A. Teleologija Ir Utopija Alasdairo MacIntyre’o Etikoje Ir Politikoje. STA 2008, 21, 48-59.