(1)
Balžekienė A.; Telešienė A.; Rinkevičius L. Klimato Kaita: Socialinio Rizikos Suvokimo Ir žiniasklaidos Diskurso Lietuvoje konfigūracijos. SMV 2008, 22, 5-19.