(1)
Valantiejus A. Nušvitimų beieškant: Walteris Benjaminas Ir literatūros Sociologija. SMV 2008, 22, 139-162.