(1)
Balčytienė A.; Juraitė K.; Reingardė J. Pratarmė. STA 2015, 23, 8-9.