(1)
Šutinienė I. Tautos Istorijos Simboliai Lietuvos Gyventojų tautinėje vaizduotėje: Herojų įvaizdžiai Ir Jų Kaita. SMV 2009, 24, 40-62.