(1)
Žvinklienė A. Lyčių atotrūkis Ir Patriarchato raiška Baltijos valstybėse. Lietuvos Ypatumai. STA 2009, 24, 99-118.