(1)
Žvinklienė A. Garbės Koncepcija Socialiniame Diskurse (I). STA 2009, 25, 83-91.