(1)
Poviliūnas A. Profesinės Veiklos Tyrimo Transformacija. STA 2010, 27, 106-115.