(1)
Šaulauskas M. P. Postkomunistinės Revoliucijos želmenys: į Postmodernią Lietuvą?. STA 1998, 2, 77-94.