(1)
Dirgėla M. Serbų Ir Kroatų Nacionalizmo Atgimimo Prielaidos XX A. Pabaigoje. STA 1998, 2, 195-200.