(1)
Gaižutis A. Postmoderno Poetizmai Rinkos sąlygomis. STA 1998, 2, 218-223.