(1)
Račiūnaitė V. Moters Savivokos Aspektai Tarpukario Ir išeivijos Prozoje. STA 1998, 2, 224-229.