(1)
Laumenskaitė I. E. Šventybė Ir pasaulietiškumas Nesociologiniu požiūriu. STA 1998, 2, 230-234.