(1)
Tereškinas A. Šalpos Valgyklos Ir Muilo Operos: Ikoninis tautiškumas,žiniasklaida, Pop Kultura nūdienėje Lietuvoje. SMV 1999, 5, 16-32.