(1)
Genzelis B. Petras Leonas Ir Sociologijos Mokslų užuomazgos Lietuvoje. SMV 1999, 5, 89-95.