(1)
Gaižutytė Žilvinė. Igno Šlapelio Meno Sociologijos bruožai. SMV 1999, 5, 96-104.