(1)
Murphy J. W. Ar Postmodernizmas Sunaikins Politikos Pagrindus?. STA 2015, 14-20.