(1)
Kuznecovienė V. Prievarta religinėse Sektose: Vizijos Ir Realybė. SMV 2000, 5-11.