(1)
Kuznecovienė V. Prievarta religinėse Sektose: Vizijos Ir Realybė. STA 2000, 5-11.